Новини

План за БДП

Действия при Covid 19

МЕРКИ ЗА РАБОТА ПРИ УСЛОВИЯ НА COVID 19

График на дейностите за  прием след 7 клас

Кампания на СО - "Смени старата си печка с нова"

На 06.07.2020г. от 18,00 до 20,00часа, в 124 ОУ "В.Левски" ще се проведе среща за разяснения на гражданите относно кампанията. Всички, които желаят да сменят старата си печка на твърдо гориво с екологична алтернатива, са добре дошли.

Списък 3-то класиране първи клас

Списък на 2-ро класиране първи клас

Списък на първо класиране първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

Организация за допълнително обучение и дейности за учениците с обучителни затруднения

 

Подадени заявления за първо класиране прием 1 клас - 16, свободни места - 6.

Уважаеми родители ,

Уведомяваме ви, че заявленията за кандидатстване в първи клас се приемат в училището от понеделник до петък от 10.00ч. до 14.00ч.

  

Уважаеми ученици, родители, учители,

съгласно Заповед на министъра на здравеопазването грипната ваканция се удължава до 29.03.2020 г. вкл.

Учениците ще се обучават и персонала на училището ще работи дистанционно.

от Ръководството

 

Платени педагогически дейности:

В училището се провеждат занимания по:

- Народни танци, от Ансамбъл "Чинари";

- Софтбол, от Народно читалище "Васил Левски 1928", София.

Платена педагогическа услуга

Отдаване под наем на голям физкултурен салон в 124 ОУ.Срок за подаване на заявленията до 27.09.2019г.

 

Свободни места за прием в първи клас учебна 2019/2020 година след първо класиране - 29 бр.

Свободни места за прием в първи клас учебна 2019/2020 година след второ класиране - 30 бр.

Прием 1 клас учебна 2020/2021 година

15 Април 2020 

Списък 3-то класиране първи клас

Списък 2 -ро класиране

Списък първо класиране първи клас

Подадени заявления за първо класиране на прием за 1 клас - 16, свободни места - 6.

Уважаеми родители ,

Уведомяваме ви, че заявленията за кандидатстване в първи клас се приемат в училището от понеделник до петък от 10.00ч. до 14.00ч.

заявление

заповед

график

уточнение

ПРОЕКТИ

30 Януари 2020 

Занимания по интереси през учебната 2019/2020г.

1. Читателски клуб - 1 -ви клас;

2. Клуб по БЕЛ - 4-ти клас;

3. Клуб "Сръчни ръце" - 2-ри клас;

4. Клуб "Компютърни забавления"

Клуб за базови компютърни забавления по проект BG05М2ОР007-2.012.0001 "Образование за утрешния ден"

 

Обява за образователен медиатор

Обява по Схема Училищен плод и Училищно мляко

участие в проекти:

BG05M2OP001-3.002-0020 „„Уча и ще сполуча“ – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“ ;

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (Твоят час)“;

"Всеки ученик може да бъде отличник" към Център за междуетнически диалог и толерантност

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" BG05M20P001-2.011-0001


x