Новини

Съобщение

На 28.03.2018г. в 124 ОУ "Васил Левски" от 17.30 часа ще се проведе събрание на обществения съвет.

Свободни места за прием в 1 клас за учебната 2018/2019 година след първо класиране - 21. Свободни места за прием 1 клас за учебната 2018/2019 след второ класиране - 20.

04 Юни 2018 

ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ:  18 ЮНИ - ДО 12 ЧАСА - ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.; В 18.00 ЧАСА - ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

19-20 ЮНИ ДО 12 ЧАСА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.

20 ЮНИ - 18 ЧАСА - ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.

Бюджет 2018г.

19 Април 2018 

Бюджет 2018г.

Прием 1 клас учебна 2018/2019 година

10 Март 2018 

124 ОУ "Васил Левски" обявява Свободни места за прием в първи клас за учебната 2018/2019 година.

Свободни места за прием 1 клас   учебна 2018/2019 година след първо класиране - 21.

Свободни места за прием 1 клас учебна 2018/2019 година след второ класиране - 20.

ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ:  18 ЮНИ - ДО 12 ЧАСА - ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.; В 18.00 ЧАСА - ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

19-20 ЮНИ ДО 12 ЧАСА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.

20 ЮНИ - 18 ЧАСА - ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.

Обществен съвет

10 Март 2018 

Съобщение

На 28.03.2018г. в 124 ОУ "Васил Левски" от 17.30 часа ще се проведе събрание на обществения съвет.

Бюджет 2017г.

19 Април 2017 

Бюджет 2017г.

x