Новини

График на дейностите за  прием след 7 клас               

 План за БДП

Действия при Covid 19

МЕРКИ ЗА РАБОТА ПРИ УСЛОВИЯ НА 

 

Платени педагогически дейности:

В училището се провеждат занимания по:

- Народни танци, от Ансамбъл "Чинари";

- Софтбол, от Народно читалище "Васил Левски 1928", София.

ПРОЕКТИ

30 Януари 2020 

Занимания по интереси през учебната 2019/2020г.

1. Читателски клуб - 1 -ви клас;

2. Клуб по БЕЛ - 4-ти клас;

3. Клуб "Сръчни ръце" - 2-ри клас;

4. Клуб "Компютърни забавления"

Клуб за базови компютърни забавления по проект BG05М2ОР007-2.012.0001 "Образование за утрешния ден"

 

Обява за образователен медиатор

Обява по Схема Училищен плод и Училищно мляко

участие в проекти:

BG05M2OP001-3.002-0020 „„Уча и ще сполуча“ – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“ ;

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (Твоят час)“;

"Всеки ученик може да бъде отличник" към Център за междуетнически диалог и толерантност

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" BG05M20P001-2.011-0001


Административни услуги

18 Март 2019 

Административни услуги

x