За училището

В нашето училище е ведро, спокойно и уютно!

Ние сме това, от което Вашите деца имат нужда!

Възползвайте се!

Училището организира:

○ Лятно училище по специална програма – 01.06. – 30.06

○ Летни лагери

○ Бяло и зелено училище

○ Екскурзии и туризъм

Редовна информация

за развитието на ученика по Е- mail

x