Прием на ученици

Прием на ученици в I клас 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  

 

 

Със Заповед 149/29.03.2019г. е утвърден прием на 2 /две/ паралелки за първи клас през учебната 2019/2020 година.

Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас е, както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

29.03.2019 г.

Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информацията за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 15.04.2019 г.

до 15.05.2019г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

03.06.2019 г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 04.06.2019 г.

до 06.06.2019 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

06.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за второ класиране.

от 07.06.2019 г. до 10.06.2019 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

10.06.2019 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 11.06.2019 г.

до 12.06.2019 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.

12.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за трето класиране.

от 13.06.2019 г. до 14.06.2019г. вкл.

до 12.00ч.

14.06.2019г. в 18.00ч.

 

18.06.2019г. до 17.00ч.

 

20.06.2019г.

Подаване на заявления за участие в трето класиране.

 

 

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

 

 

Записване на учениците, приети на трето класиране

 

Обявяване на свободните места след трето класиране

от 21.06.2019 г.

до 13.09.2019 г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране и  публикуването им на интернет-страниците на училището и  на РУО София-град


x