Прием на ученици 1 клас учебна 2021/2022 година

Със заповед № 166/30.03.2021 г. на директора е утвърден  план прием за ученици от първи клас на една паралелка - 24 ученици за учебната 2021/2022 година. 

Графика на дейностите е следният:

График

 

 

 


x