УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

Назад

Ваня Гочева

  • Български език и литература

 

ЛЮДМИЛА ВЕСЕЛИНОВА-ТОДОРОВА

  • Английски език

 

КРАСИМИРА КРЪСТЕВА-КОСТОВА

  • Математика
  • Информационни технологии
  • Физика и астрономия

 

ДИАНА СИМЕОНОВА

  • Физическо възпитание  и спорт

 

Ваня Гочева

  • История и цивилизация

Румяна Танева

  • География и икономика

 

ИНГЕБОРГ ДИМИТРОВА ГЛЕДЖОВА

  • Биология и здравно образование
  • Човекът и природата
x