Обществен съвет

10 Март 2018

Съобщение

На 28.03.2018г. в 124 ОУ "Васил Левски" от 17.30 часа ще се проведе събрание на обществения съвет.

x