ЕКИП

ДИРЕКТОР 

 Даниела Георгиева

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР АСД 

 Венета Петрова

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

Александър Венелинов

Андреа Цонкова

Вилиана Цветанова

Бойка Павлова

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Ваня Гочева
Български език и литература

История и цивилизация

Людмила Веселинова-Тодорова
Английски език

Красимира Кръстева-Костова
Математика

Информационни технологии

Физика и астрономия

Диана Симеонова

Физическо възпитание  и спорт

Румяна Танева

География и икономика

Ингеборг Гледжова

Биология и здравно образование

Човекът и природата

ЕКИП

ДИРЕКТОР   Даниела Георгиева ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР АСД   Венета Петрова УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП Александър Венелинов Андреа Цонкова Вилиана Цветанова Бойка Павлова УЧИТЕЛИ ПР...

x