Начало

                            

Носейки гордо името на Апостола, име, изпълнено с дълбоко вълнение и символика, нашето училище е извело с чест по пътя на познанието, по пътя на духовното израстване хиляди ученици, жадни за наука.


===================================================================

Лични данни - регламент

Декларация лични данни

ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ - ТАТЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

===================================================================

Полезна информация

Информация за мерките по Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Информация за мерките по Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Профил на купувача

Вътрешни правила

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

x