Свободни места за прием в 1 клас за учебната 2018/2019 година след първо класиране - 21. Свободни места за прием 1 клас за учебната 2018/2019 след второ класиране - 20.

04 Юни 2018

ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ:  18 ЮНИ - ДО 12 ЧАСА - ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.; В 18.00 ЧАСА - ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

19-20 ЮНИ ДО 12 ЧАСА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.

20 ЮНИ - 18 ЧАСА - ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.

x